top of page

ขอแสดงความยินดีกับ "เอิร์น" ที่ได้รับเหรียญทองคำในการแข่งขันโอลิมปิก ASIAROPE ครับ

เรามีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ "เอิร์น" จากชั้นเรียน 6B ได้คว้าเหรียญทองคำและรับรางวัลสำหรับคะแนนสูงสุดในหมวด Bronze Award ในการแข่งขันโอลิมปิก ASIAROPE ซึ่งเป็นการแข่งขันนานาชาติในวิทยาศาสตร์สำหรับระดับประถมครับ

โปรดร่วมสรรเสริญความสำเร็จของเอิร์น และกำลังใจนักเรียนทุกคนให้พยายามประสบความสำเร็จในการเรียนรู้


#ACIS #ACISProud #ASIAROPEOlympiad #วิทยาศาสตร์ #การแข่งขัน #โรงเรียนนานาชาติ #การศึกษานานาชาติ #เชียงใหม่ #ประเทศไทย #หลักสูตรอเมริกัน #การศึกษาอเมริกัน

Comments


bottom of page