top of page

สร้างแรงบันดาลใจ : ACIS เป็นเจ้าภาพงาน STEM Expo 2567

อัปเดตเมื่อ 21 พ.ค.

วันนี้เป็นวันที่สำคัญมากที่ ACIS เนื่องจากเราได้เริ่มจัดงาน STEM Expo 2567 ที่ทุกคนรอคอยอย่างตื่นเต้น


งานนี้เป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักวิทยาศาสตร์เจ้าหน้าที่เข้าร่วมและนักนวัตกรรมที่กำลังพัฒนาตัวเองในการนำโครงการของตนมานำเสนอและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นด้วยไอเดียของตน พวกเราเต็มไปด้วยความภูมิใจและรอคอยที่จะเห็นผลกระทบที่พวกเขาจะสร้างขึ้นในอนาคต

ขอขอบคุณอย่างมากที่ทุกคนที่ทำให้งานนี้เป็นความสำเร็จ


#ACIS #STEMExpo #นวัตกรรม #ความคิดสร้างสรรค์ #วิทยาศาสตร์ #วิศวกรรม #เทคโนโลย#โรงเรียนนานาชาติ #การศึกษานานาชาติ #เชียงใหม่ #ประเทศไทย

Comments


bottom of page