top of page

เด็กก่อนวัยเรียนสัมผัสวัฒนธรรมไทยที่ ACIS

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาล 1 ของเราได้มีประสบการณ์ที่น่าจดจำในการสำรวจและเฉลิมฉลองวัฒนธรรมไทยในโรงเรียน พวกเขาได้มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในประเพณีไทย สร้างความทรงจำที่ยาวนาน


เลื่อนดูรูปภาพที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้เพื่อชมความสุขและความตื่นเต้นของนักเรียนรุ่นเล็กที่สุดของเรา รอยยิ้มและความอยากรู้อยากเห็นของพวกเขาสะท้อนถึงการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์

#ACIS #วัฒนธรรมไทย #วันไทย #เตรียมอนุบาล #อนุบาล #การศึกษาระดับโลก #ความหลากหลาย #โรงเรียนนานาชาติ #การศึกษานานาชาติ #หลักสูตรอเมริกัน #การศึกษาแบบอเมริกัน

Comments


bottom of page