top of page

เส้นทางสู่ความสำเร็จ: ดื่มกาแฟกับผู้อำนวยการ


เส้นทางสู่ความสำเร็จ: ดื่มกาแฟกับผู้อำนวยการ

ACIS ขอเชิญร่วมงาน "เส้นทางสู่ความสำเร็จ: ดื่มกาแฟกับผู้อำนวยการ" ในวันที่ 17 มิถุนายน 2024 เวลา 14:00 - 16:00 น. ที่โรงอาหารของ ACIS


กำหนดการ:

  • อัปเดตการรับรอง WASC

  • ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการสรรหา

  • การพัฒนาครูและการปรับปรุงหลักสูตร

  • การเสริมสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครอง

  • ช่วงถามตอบ


มีการแปลเป็นภาษาไทยและภาษาจีน ความคิดเห็นของคุณมีความสำคัญ เราหวังว่าจะได้ต้อนรับทุกท่าน


#ACIS #ชุมชนACIS #กาแฟกับผู้อำนวยการ #โรงเรียนนานาชาติ #การศึกษานานาชาติ #เชียงใหม่ #ประเทศไทย #หลักสูตรอเมริกัน #การศึกษาอเมริกัน

Comments


bottom of page