top of page
Americana Chinese International School (ACIS) entrance by the basketball court

เกี่ยวกับ ACIS

โรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส ก่อตั้งโดยอาจารย์อัมพร และอาจารย์ชูเกียรติ กมลโกมุท โดยเริ่มจัดการเรียนการสอนในปีพ.ศ. 2562 สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมีขึ้นเพื่อเป็นโรงเรียนนานาชาติที่มีเอกลักษณ์ มีคุณภาพในการเรียนการสอน พร้อมทั้งมีค่าธรรมเนียมในการเล่าเรียนที่เหมาะสมภายในพื้นที่เชียงใหม่ ด้วยประสบการณ์ด้านการศึกษากว่าสามทศวรรษ  ผู้ก่อตั้งมุ่งมั่นที่จะเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนให้ประสบความสำเร็จในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และให้ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จและความนำทางในศตวรรษที่ 21

โรงเรียนตั้งอยู่ในตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  พื้นที่ของโรงเรียนมีความเงียบสงบ ห่างจากใจกลางเมืองที่มีความหนาแน่นของประชากร และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับการเรียนรู้และการเติบโตอย่างมีเป้าหมายสำหรับนักเรียน

ให้ความสำคัญ และเปิดโอกาสทางด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

นักเรียนจะได้รับประโยชน์จากการศึกษาที่ครอบคลุมทุกด้าน รวมถึงการเรียนรู้ในห้องเรียน STREAM (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาการหุ่นยนต์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และ คณิตศาสตร์) ซึ่งออกแบบเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกัน การแก้ปัญหา และทักษะในการวางแผนออกแบบ นอกจากนี้โรงเรียนยังเน้นการเรียนรู้วิชาภาษาจีน เพื่อให้นักเรียนพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอย่างคล่องแคล่ว

หลักสูตรของโรงเรียนเป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตร Common Core ของอเมริกา โดยส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ และภาวะผู้นำ ทุกวิชาสอนเป็นภาษาอังกฤษ และหนังสือเรียนที่ใช้มาจากบริษัทตีพิมพ์ชั้นนำของอเมริกา เพื่อให้การศึกษามีคุณภาพสูงสุดสำหรับนักเรียนทุกคน นอกจากนี้ โรงเรียนยังให้การเรียนรู้วิชาภาษาไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร ทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ภาษาไทยได้อย่างประสบความสำเร็จ เพื่อให้สามารถสื่อสารได้สามภาษา รวมถึงภาษาแม่ของตน

โรงเรียนจัดสรรสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสมด้วยจากขนาดห้องเรียนเพื่อนักเรียนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง อัตราส่วนนักเรียนต่อครูจำกัดไว้ที่ 20 คนต่อห้องเรียนสำหรับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง อนุบาล 3 (Pre-K-K3) 26 คน สำหรับชั้นเกรด 1-6 (G1-G6) และ 32 คน สำหรับชั้นเกรด 7-12 (G7-G12)

หากท่านกำลังมองหาโรงเรียนที่ให้ความสำคัญด้านวิชาการ ทักษะด้านภาษา และประสบการณ์การเรียนรู้ที่เป็นเลิศ โรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส  (ACIS) คือตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับอนาคตของบุตรหลานท่าน

Mission - ACIS

พันธกิจ

พันธกิจของโรงเรียนคือ การเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการประสบความสำเร็จในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยการให้นักเรียนสร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคม โรงเรียนมุ่งมั่นที่จะสร้างผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จในศตวรรษที่ 21

วิสัยทัศน์

โรงเรียนจัดเตรียมผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อตอบสนองต่อสังคมที่มีความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการหลอมรวมมาตรฐานด้านการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา ความมุ่งมั่น แบบคนจีน และความฉลาด ความอดทน ความรักและมีความคิดสร้างสรรค์แบบวัฒนธรรมไทยเข้าด้วยกัน เพื่อส่งเสริมและเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทางโรงเรียนจัดเตรียมผู้เรียนให้สำเร็จด้านทักษะการเรียนรู้และจัดเตรียมให้นักเรียนก้าวสู่การเป็นผู้นำในโลกแห่งอนาคต

bottom of page