top of page

อาคารสถานที่

การศึกษาไม่เพียงเกี่ยวข้องกับความเป็นเลิศทางวิชาการเท่านั้น แต่รวมถึงการพัฒนาที่สมบูรณ์ของนักเรียนในทุกด้าน ผู้มีส่วนร่วมสำคัญในการพัฒนานี้คือสภาพแวดล้อมที่นักเรียนได้เรียนรู้และเจริญเติบโตอย่างมีความสุข โรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส  (ACIS) เป็นสถาบันการศึกษาที่เข้าใจในความคิดเหล่านี้ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนประสบการณ์การศึกษาที่สมบูรณ์แบบ ตั้งแต่ห้องเรียนที่ทันสมัยไปจนถึงกิจกรรมต่างๆ  ทางโรงเรียนมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนที่จะมีพัฒนาการด้านการเรียนรู้ ร่างกาย และความคิดสร้างสรรค์

Cutting-edge Classrooms for Effective Learning | Americana Chinese International School (ACIS)

ห้องเรียนที่มีความทันสมัยสำหรับการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

ห้องเรียนมีความสมัย และมีเทคโนโลยีรองรับ ทุกห้องเรียนมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ทำให้นักเรียนได้รับการรับข้อมูลข่าวสาร และสื่ิอกาเรียนการสอนที่มีความทันสมัย และน่าสนใจ มีการส่งเสริมการคิดวิเคระห์ และการร่วมมือ ห้องเรียนเหล่านี้ถูกออกแบบเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้น การสนทนา และกิจกรรมกลุ่มซึ่งเป็นรูปแบบการสอนที่มีความทันสมัย

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม

เพื่อเปิดโอกาสให้มีความสนใจ อยากรู้อยากเห็น และการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่มีอุปกรณ์ครบครัน ห้องปฏิบัติการเหล่านี้เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการลงมือทดลอง ส่งเสริมความเข้าใจลึกซึ้งของแนวความคิดทางวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ชีววิทยาและเคมี จนถึงฟิสิกส์ และวิทยาการหุ่นยนต์ ห้องปฏิบัติการถูกออกแบบสำหรับวิชา STEM (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์) เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม และแก้ปัญหาในอนาคต

Science and Innovation Labs - ACIS
Language and Cultural Centers - ACIS

ศูนย์กลางด้านภาษา และวัฒนธรรม

โรงเรียนทราบถึงความสำคัญของความหลากหลายทางภาษา และวัฒนธรรมในโลกที่เชื่อมโยงกันในปัจจุบัน โรงเรียนมีการจัดสรรสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาในการเรียนรู้ภาษาเช่น วิชาภาษาจีนกลาง อังกฤษ และไทย วิชาเหล่านี้เน้นทักษะทางภาษา และให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงร่างวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับแต่ละภาษา โดยส่งเสริมการใช้ภาษาอย่างคล่องแคล่ว และความเข้าใจข้ามวัฒนธรรม และจัดเตรียมนักเรียนให้เป็นพลเมืองโลก

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬา และการออกกำลังกาย

การเจริญด้านร่างกายเป็นสิ่งสำคัญในพัฒนาของนักเรียน ซึ่งโรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกทางกีฬาที่ดีเยี่ยม รวมถึงสระว่ายน้ำ สนามกีฬาต่าง ๆ เช่น บาสเกตบอล ฟุตซอล และฟุตบอล สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ส่งเสริมกิจกรรมทางกีฬา และส่งเสริมความร่วมมือ  และการแข่งขัน ด้วยการมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสุขภาพทั้งร่างกาย และจิตใจ โรงเรียนจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นในการทำกิจกรรมกีฬาและรักษาวิถีชีวิตที่มีสมดุลให้กับนักเรียนทุกคน

Sports and Fitness Facilities | Americana Chinese International School (ACIS)
Arts and Creativity Studios - ACIS

ห้องสตูดิโอศิลปะ และความคิดสร้างสรรค์

การแสดงออกทางศิลปะ และความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งสำคัญในการศึกษา โดยโรงเรียนมีห้องเรียนสำหรับนักเรียนเพื่อแสดงความสามารถทางศิลปะเช่น ห้องสตูดิโอศิลปะ และห้องดนตรี ห้องสตูดิโอเหล่านี้มีอุปกรณ์ และเครื่องดนตรีที่จำเป็นสำหรับนักเรียนที่จะเรียนรู้ และโชว์ความสามารถของผ่านการแสดง นิทรรศการ และการนำเสนอ โดยการวิชาศิลปะของโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนคิดแบบนอกเหนือจากขอบเขต และพัฒนาความคิดของตนเอง

ห้องสมุด และทรัพยากรการค้นคว้า และวิจัย

การเรียนรู้นั้นไม่เพียงจำกัดในเฉพาะห้องเรียนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเรียนรู้นอกห้องเรียนอีกด้วย ทางโรงเรียนทราบเป็นอย่างดีเกี่ยวกับความสำคัญของการค้นคว้าวิจัย และการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตำราเรียนเป็นศูนย์กลางของความรู้ และโรงเรียนมีทรัพยากรประกอบการเรียนที่เพรียบพร้อม  โดยมีการเน้นการพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์ และส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้า วิจัยในหัวข้อที่หลากหลาย และขยายขอบเขตประสบการณ์ความรู้

Library and Research Resources | Americana Chinese International School (ACIS)
Playful Exploration and Physical Development | Americana Chinese International School (ACIS)

การสำรวจ และการพัฒนาทางร่างกาย

ในวัยเด็กเป็นช่วงเวลาที่มีพลังงาน และความสนใจที่ไม่มีที่สิ้นสุด โรงเรียนมีการจัดสรรพื้นที่ที่กว้างขวาง และออกแบบเอาใจใส่ในพื้นที่สนามเด็กเล่น เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางกายภาพมากมาย การเล่นอย่างสร้างสรรค์ และการมีส่วนร่วมทางสังคม ด้วยโครงสร้างที่เหมาะสมตามวัย มีพื้นที่โล่ง และมาตรการความปลอดภัย เขตสนามเด็กเล่นกลายเป็นฉากหลังสำหรับเกมที่มีการจัดการโครงสร้าง และการสำรวจ โดยการส่งเสริมการเล่นกลางแจ้ง เพื่อให้นักเรียนพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว และสุขภาพทางร่างกาย และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม และความตื่นเต้นในการผจญภัย

ร้านกาแฟในบรรยากาศผ่อนคลาย

ร้านกาแฟของโรงเรียนเป็นสถานที่ที่นักเรียน และคณาจารย์สามารถผ่อนคลาย สนทนา และสร้างความสัมพันธ์ได้อย่างเพลิดเพลิน พร้อมกับเครื่องดื่ม และของว่างที่มีพร้อมให้บริการ ร้านกาแฟกลายเป็นจุดศูนย์กลางของกิจกรรมในช่วงพักเบรค และช่วงเวลาว่าง ส่งเสริมการติดต่อสื่อสารระหว่างเพื่อนร่วมชั้น การดูแล และการแลกเปลี่ยนความคิดในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ซึ่งเสริมความมุ่งมั่นของโรงเรียนในการมอบการศึกษาโดยทั่วถึงที่ครอบคลุมการพัฒนาทางวิชาการ การเติบโต และการพัฒนาด้านสังคม

A Brew of Relaxation: In-House Coffee Shop | Americana Chinese International School (ACIS)
Sustainability and Environmental Initiatives | Americana Chinese International School (ACIS)

โครงการด้านความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม

ในยุคที่มีการตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม โรงเรียนดำเนินการเพื่อปลูกฝังคุณค่าของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียน มีการใช้มาตรการที่ยั่งยืน โดยการผสมความยั่งยืนเข้ากับหลักสูตรการเรียนรู้ และการดำเนินงานประจำวันของโรงเรียน โดยสอนให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในการดูแลโลกให้น่าอยู่ 

bottom of page