top of page
School Director & Manager Ajarn Somkit "La" Buarawong is welcoming students, together with her coworkers at the entrance of the Americana Chinese International School (ACIS).

สมัครเข้าร่วม

โรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส (ACIS) ขอเรียนเชิญนักเรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน และทางโรงเรียนทราบเป็นอย่างดีว่า การตัดสินใจเลืิอกโรงเรียนสำหรับบุตรหลานท่านเป็นการตัดสินใจที่สำคัญ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งทางโรงเรียนจะเป็นตัวเลือกของท่าน

บุคลากรของโรงเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการดูแล และสนับสนุนตลอดช่วงเวลาที่บุตรหลานของท่านศึกษากับทางโรงเรียน รวมถึงนักเรียนที่มีความต้องการในการเรียนรู้ที่หลากหลาย โรงเรียนมีการสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายในด้านวัฒนธรรม โดยการจัดการศึกษาที่เป็นระบบที่ทำให้นักเรียนสามารถเป็นผู้เรียนได้ตลอดชีวิต คิดอย่างมีวิจารณญาณ และเป็นผู้นำที่มีน้ำใจ

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนเพื่อปลดล็อกศักยภาพของบุตรหลารท่าน และสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ระดับโลกที่รวมถึงความเป็นเลิศทางวิชาการ และประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย

นัดหมาย

ท่านผู้ปกครองสามารถนัดหมายเพื่อเยี่ยมชมโรงเรียน โดยโรงเรียนจะมีบุคลากรที่ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ท่าน และตอบคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการรับสมัครเรียน โดยท่านสามารถทำการนัดหมายได้ตั้งแต่วันนี้

ขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วม

  • สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และหลักสูตรที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้งในด้านวิชาการและบุคลิกภาพ

  • สังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และยอมรับความแตกต่าง

  • การช่วยเหลือสนับสนุนสำหรับนักเรียนเป็นรายบุุคคล 

  • เริ่มต้นประสบการณ์ด้านการเรียนรู้ที่น่าสนใจ และส่งเสริมความเข้าใจในด้านวัฒนธรรมต่างๆ 

  • การเรียนการสอนผ่านหลักสูตรร่วมที่เหมาะสมกับบุตรหลาน

ขอขอบคุณที่ไว้วางใจให้ทางโรงเรียนดูแลบุตรหลานของท่าน ทางโรงเรียนยินดีต้อนรับนักเรียน และผู้ปกครองทุกท่าน ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ท่านสามารถเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนได้

ส่งใบสมัคร

เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการในด้านวิชาการให้กับบุตรหลานท่าน ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัครหรือติดต่อฝ่ายรับนักเรียนที่ อีเมล admissions@acis.ac.th หรือติดต่อโรงเรียนโดยตรงได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ +66(0)52-135069 ต่อ 1

bottom of page