top of page

สมัครร่วมงาน

สมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน
สมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน

โรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส กำลังมองหาครูผู้สอนที่สามารถช่วยให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานในระดับสูง พร้อมทั้งสามารถจัดสรรสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียน ท่านจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานครูผู้สอนที่มีแรงขับเคลื่อน กระตือรือร้น และมุ่งมั่นที่จะทำให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ และมีความสุขใช้ชีวิตในโรงเรียน

คุณสมบัติ

ระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาด้านการศึกษา/การพัฒนาเด็ก

โรงเรียนจะพิจารณาผู้สมัครที่มีประสบการณ์ในการสอน และจบการศึกษาในระดับปริญญาในสาขาวิชาอื่น ๆ ด้วย

ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่

สำหรับผู้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ต้องมีคะแนนขั้นต่ำของ IELTS 5.5 หรือ TOEIC 600+

มีทักษะการสื่อสารที่ดีเยี่ยม

ผู้สมัครที่เหมาะสมควรมีทักษะการสื่อสารที่แข็งแกร่ง และความสามารถในการทำงานร่วมกับนักเรียน ผู้ปกครอง และเพื่อนร่วมงาน

การจัดการเรียนรู้โดยมีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง

โรงเรียนกำลังมองหาผู้สมัครที่ให้ความสำคัญแก่นักเรียน มีความเข้าใจ และรับฟัง และสามารถปรับตัวตามทิศทางการศึกษาที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วได้

สิ่งที่โรงเรียนสามารถมอบให้ได้

01

วีซ่า และใบอนุญาตทำงาน

03

เบี้ยเลี้ยงที่พักอาศัย
(ไม่รวมครูที่สอนแทน)

05

อาหารกลางวันฟรี

07

สภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม

02

เงินเดือนในระดับที่เหมาะสม

04

เทียบเท่าระยะเวลา 9 สัปดาห์ของวันหยุด โดยไม่มีการหักเงินเดือน

06

โบนัส และการสนับสนุน
(ขึ้นอยู่กับระดับ และระยะเวลาของการปฏิบัติงาน)

เรากำลังจ้างงาน

เปิดรับสมัครงาน - ACIS
เปิดรับสมัครงาน - ACIS
อัพโหลดไฟล์

ขอบคุณ เราจะติดต่อกลับไป

bottom of page