top of page

ลงทะเบียนสมัครเรียน

เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุตรหลาน และประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในระดับสากล พร้อมทั้งมีความเป็นเลิศทางวิชาการ รูปแบบการสอนที่ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม

ใบสมัครเรียนออนไลน์

ท่านพร้อมที่จะให้บุตรหลานเริ่มต้นการเรียนรู้กับทางโรงเรียนหรือไม่ โดยในขั้นตอนแรกท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัครที่อยู่ด้านล่างนี้ เพื่อมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน

แบบฟอร์มใบสมัคร

​- ข้อมูลนักเรียน-

ภาษาแรกของเด็กคืออะไร
เขา / เธอพูดได้สองภาษาหรือไม่
แบบฟอร์มใบสมัคร - ​ลงทะเบียนสมัครเรียนกับทางโรงเรียน
แบบฟอร์มใบสมัคร - ​ลงทะเบียนสมัครเรียนกับทางโรงเรียน
bottom of page