top of page

กิจกรรมของโรงเรียน

โรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส (ACIS) มุ่งหวังที่จะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้รอบด้าน  และเข้าใจถึงความสำคัญของการเล่นกีฬา และการทำงานเป็นทีม ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมโรงเรียนจึงเปิดโอกาสการเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬาที่หลากหลายสำหรับนักเรียน

โปรแกรมด้านกีฬาของโรงเรียนประกอบด้วยกีฬาบาสเก็ตบอล ฟุตซอล ว่ายน้ำ วอลเลย์บอล แบดมินตัน และฟุตบอล กีฬาเหล่านี้สร้างความสนุกสนาน การมีส่วนร่วม และส่งเสริมทักษะต่างๆให้กับนักเรียน เช่น ระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำ และน้ำใจนักกีฬา โรงเรียนเชื่อว่าการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาช่วยให้นักเรียนพัฒนาความสัมพันธ์ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่นอกเหนือไปจากสนามเด็กเล่นภายในโรงเรียน

การปลดปล่อยความเป็น Phoenix Flames

​โรงเรียนมีชื่อทีมกีฬาว่า "Phoenix Flames" ซึ่งโรงเรียนมีความความภาคภูมิใจในทีมกีฬาจากการแข่งขันบาสเก็ตบอล ว่ายน้ำ วอลเลย์บอล หรือฟุตบอล ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น และความทุ่มเท ที่จะสร้างผลงาน และชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

Phoenix Flames | Americana Chinese International School (ACIS)

นักเรียนมีโอกาสที่จะแข่งขันกีฬากับโรงเรียนอื่น ๆ ซึ่งเปิดโอกาสการแสดงทักษะความสามารถ และการทำงานร่วมกัน กิจกรรมเหล่านี้เสริมสร้างความสามารถทางกีฬา การเคารพผู้อื่น รวมถึงความมีน้ำใจนักกีฬา

กิจกรรมกีฬา และการสนับสนุนจากครูผู้ฝึกสอนมีผลดีต่อนักเรียนทั้งในด้านสุขภาพร่างกาย และจิตใจ โรงเรียนมุ่งหวังที่จะปลูกฝังให้กับนักเรียนมีความชื่นชอบในด้านกีฬา และมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำที่ใส่ใจในสุขภาพ

Chiang Mai Athletic Conference (CMAC) | Americana Chinese International School (ACIS)

เข้าร่วมการประชุมจัดแข่งขันกีฬา

​โรงเรียนเข้าร่วมการประชุมของชมรม CMAC เป็นประจำ โดยวัตถุประสงค์ของ CMAC คือการจัดโปรแกรมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนสมาชิก ซึ่งทางชมรม CMAC จะจัดทำกฎระเบียบ และข้อบังคับที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และเป็นที่ยอมรับ ส่งเสริมความมีน้ำใจของนักกีฬา และจัดเตรียมโปรแกรมการแข่งขันที่สนุกสนานสำหรับนักกีฬา ผู้ชม และผู้ให้การสนับสนุนทุกคน

นักเรียนชั้นเกรด 1 ขึ้นไปสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภททีมของชมรม CMAC ได้ทุกคน โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้าร่วม อย่างไรก็ตาม นักเรียนต้องมีอุปกรณ์กีฬาที่เหมาะสมสำหรับกีฬาที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน โดยนักเรียนสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามากกว่า 1 ชนิดในฤดูกาลเดียวกันได้ แต่ต้องสามารถเข้าร่วมการฝึกซ้อมอย่างน้อย 1 ครั้งสำหรับแต่ละประเภทกีฬาเพื่อที่จะสามารถลงทำการแข่งขันได้ และต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมขั้นต่ำ 2.0 

กิจกรรมกีฬา และวิชาการของโรงเรียนมีส่วนร่วมสำคัญในการศึกษาที่เป็นระบบอย่างเพื่อพัฒนาการนักเรียนทุกคนทั้งภายใน และภายนอกห้องเรียน

bottom of page