top of page
Privacy Policy | Americana Chinese International School (ACIS)

นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. คำนำ

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส (ACIS) 

โรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส (ACIS) ให้บริการข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนผ่านเว็บไซต์ acis.ac.th (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ให้บริการ")

นโยบายความเป็นส่วนตัวของโรงเรียนควบคุมการเข้าชมของท่านที่ acis.ac.th และอธิบายวิธีการเก็บรักษา และเปิดเผยข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการของโรงเรียน

โรงเรียนใช้ข้อมูลของท่านเพื่อให้บริการ และปรับปรุงบริการ โดยท่านต้องอนุญาตให้เก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลตามนโยบายนี้ นอกจากนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีความหมายเดียวกันกับในข้อกำหนดและเงื่อนไขของโรงเรียน

ข้อกำหนด และเงื่อนไขของโรงเรียน ("ข้อตกลง") ควบคุมการใช้บริการทั้งหมดร่วมกับนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าว ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างท่านกับโรงเรียน ("ข้อตกลง")

 

2. คำนิยาม

การให้บริการหมายถึง เว็บไซต์ acis.ac.th ที่ดำเนินการโดยโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส (ACIS)

ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีชีวิตซึ่งสามารถระบุได้จากข้อมูลเหล่านั้น (หรือจากข้อมูลเหล่านั้นและข้อมูลอื่น ๆ ที่อยู่ในความครอบคลุมดูแลของโรงเรียนหรือที่จะเข้ามาอยู่ในความครอบคลุมของโรงเรียน)

ข้อมูลการใช้บริการเป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติโดยที่สร้างขึ้นจากการใช้บริการหรือจากโครงสร้างบริการเอง (ตัวอย่างเช่น ระยะเวลาการเข้าชมหน้าเพจเว็บไซต์)

คุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่เก็บไว้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน(คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือ)

ผู้ควบคุมข้อมูลหมายถึงบุคคลธรรมชาติหรือนิติบุคคลที่ (ไม่ว่าคนเดียว ๆ หรือร่วมกันหรือร่วมกันกับบุคคลอื่น) กำหนดวัตถุประสงค์ที่ และวิธีการที่ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ถูก หรือกำลังจะถูกประมวลผล สำหรับวัตถุประสงค์ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โรงเรียนเป็นผู้ควบคุมข้อมูลของท่าน

ผู้ประมวลผลข้อมูล (ผู้ให้บริการ) หมายถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประมวลผลข้อมูลเพื่อใช้ในนามของผู้ควบคุมข้อมูล โรงเรียนอาจใช้บริการของผู้ให้บริการหลายรายเพื่อประมวลผลข้อมูลของท่านอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เจ้าของข้อมูลหมายถึงบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ 

ผู้ใช้บริการหมายถึงบุคคลที่ใช้บริการของโรงเรียน ผู้ใช้เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 

3. การรวบรวม และใช้ข้อมูล

โรงเรียนมีการเก็บข้อมูลหลายประเภทที่แตกต่างกันเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เพื่อให้บริการและปรับปรุงบริการ

 

4. ประเภทข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคล

ขณะที่ใช้บริการของโรงเรียน อาจขอความร่วมมือท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนที่ระบุได้ และสามารถใช้ติดต่อหรือระบุตัวตนของท่านได้ ("ข้อมูลส่วนบุคคล") ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง:

0.1. ที่อยู่อีเมล

0.2. ชื่อ และนามสกุล

0.3. เบอร์โทรศัพท์

0.4. ที่อยู่ ประเทศ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ อำเภอ จังหวัด

0.5. คุกกี้ และข้อมูลการใช้งาน

โรงเรียนอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านในรูปแบบของจดหมายผู้ปกครองหรือโฆษณา และข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจน่าสนใจสำหรับท่าน ซึ่งท่านสามารถเลือกรับข้อมูลเหล่านี้จากทางโรงเรียนได้โดยการคลิกลิงก์การยกเลิกสมัคร

ข้อมูลการใช้งาน

โรงเรียนอาจเก็บข้อมูลที่เบราว์เซอร์ของคุณส่งทุกครั้งเมื่อคุณเข้าชมบริการหรือเมื่อท่านเข้าถึงบริการโดยใช้อุปกรณ์ใด ๆ ("ข้อมูลการใช้งาน")

 

ข้อมูลการใช้งานนี้อาจรวมถึงข้อมูลเช่น ที่อยู่ไอพีของคอมพิวเตอร์ (เช่นที่อยู่ไอพี) ประเภทของเบราว์เซอร์ เวอร์ชันของเบราว์เซอร์ หน้าของบริการของโรงเรียนที่ท่านเข้าชม เวลาและวันที่ของการเข้าชมของท่าน ระยะเวลาที่ใช้ในหน้าเหล่านั้น โดยกำหนดข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันและข้อมูลการวินิจฉัยอื่น ๆ

เมื่อท่านเข้าถึงบริการด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลการใช้งานนี้อาจรวมถึงข้อมูลเช่น ประเภทของอุปกรณ์ที่ท่านใช้ รหัสระบุอุปกรณ์ของท่าน ที่อยู่ไอพีของอุปกรณ์ของท่าน ระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ของท่าน ประเภทของเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตที่ท่านใช้ ข้อมูลระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกันและข้อมูลการวินิจฉัยอื่น ๆ

ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง

โรงเรียนอาจใช้และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของท่าน หากท่านอนุญาตที่จะทำเช่นนั้น ("ข้อมูลตำแหน่ง") โรงเรียนใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อให้บริการคุณลักษณะของบริการ เพื่อปรับปรุงและปรับแต่งบริการ

คุณสามารถเปิดหรือปิดการให้บริการตำแหน่งเมื่อคุณใช้บริการของเราได้ทุกเวลาโดยผ่านการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ

ข้อมูลคุกกี้การติดตาม

โรงเรียนใช้คุกกี้ และเทคโนโลยีติดตามที่ใช้เพื่อติดตามกิจกรรมบนเว็บไซต์และเก็บข้อมูลบางอย่าง

คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่ส่งถึงบริการของคุณจากเว็บไซต์และจัดเก็บข้อมูลในเรื่องการใช้งานของคุณ

การใช้คุกกี้ที่ติดตามเทคโนโลยีและข้อมูลการใช้บริการในบริการนี้คือเพื่อการติดตามและการวิเคราะห์การใช้งานของบริการ

ท่านสามารถปรับการตั้งค่าของคุกกี้ได้จากเบราว์เซอร์ที่ใช้ นอกจากนี้ยังสามารถลบคุกกี้ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของได้ทุกเมื่อ แต่หากท่านเลือกที่จะลบหรือปิดการให้บริการของคุกกี้ท่านอาจไม่สามารถเข้าถึงบางส่วนของเว็บไซต์หรือใช้งานบางคุณลักษณะของบริการ

ตัวอย่างของคุกกี้ที่ใช้

 

0.1. คุกกี้เซสชัน โรงเรียนใช้คุกกี้เซสชันเพื่อดำเนินการบริการของโรงเรียน

 

0.2. คุกกี้การตั้งค่า โรงเรียนใช้คุกกี้การตั้งค่าเพื่อจดจำการตั้งค่าของคุณและส่วนต่างๆ

0.3. คุกกี้ความปลอดภัย เราใช้คุกกี้ความปลอดภัยเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย

 

0.4. คุกกี้โฆษณา คุกกี้โฆษณาใช้เพื่อให้บริการท่านด้วยโฆษณาที่อาจเกี่ยวข้องกับคุณและความสนใจของท่าน

การจัดเก็บข้อมูลอื่น ๆ

โรงเรียนอาจเก็บข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับท่านโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้บริการของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนอาจจัดเก็บบันทึกข้อมูลอย่างอัตโนมัติและเก็บข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการใช้บริการของโรงเรียน เพื่อติดต่อลูกค้าในภายหลัง โดยเฉพาะเมื่อเกิดปัญหาที่เกี่ยวกับบริการ

5. การใช้ข้อมูล

 

โรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่าไชนีส (ACIS) ใช้ข้อมูลที่รวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ

0.1. เพื่อจัดหา และรักษาบริการของโรงเรียน

 

0.2. เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบริการ

 

0.3. เพื่อให้ท่านสามารถมีส่วนร่วมในคุณลักษณะเชิงโต้ตอบของบริการ เมื่อท่านเลือกที่จะทำเช่นนั้น

 

0.4. เพื่อให้การสนับสนุนลูกค้า

 

0.5. เพื่อรวบรวมการวิเคราะห์ หรือข้อมูลอันมีค่าเพื่อให้สามารถปรับปรุงบริการของโรงเรียนได้

 

0.6. เพื่อติดตามการใช้บริการของโรงเรียน

 

0.7. เพื่อตรวจจับ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาทางเทคนิค

 

0.8. เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อื่นใดที่ท่านให้ไว้;

 

0.9. เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันของโรงเรียน และบังคับใช้สิทธิ์ของโรงเรียนที่เกิดขึ้นจากสัญญาใด ๆ ที่ทำขึ้นระหว่างท่านกับโรงเรียน รวมถึงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และการเรียกเก็บเงิน

 

0.10. เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับบัญชี และ/หรือการสมัครสมาชิกของท่าน รวมถึงการแจ้งเตือนการหมดอายุ และการต่ออายุ คำแนะนำทางอีเมล ฯลฯ

 

0.11. เพื่อแจ้งข่าวสาร ข้อเสนอพิเศษ และข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสินค้า บริการและกิจกรรมอื่น ๆ ที่โรงเรียนนำเสนอซึ่งคล้ายกับสินค้าที่คุณซื้อหรือสอบถามไปแล้ว เว้นแต่ท่านจะเลือกที่จะไม่รับข้อมูลดังกล่าวได้

 

0.12. ในลักษณะอื่นใดที่โรงเรียนอธิบายให้ท่านทราบเกี่ยวกับการส่งข้อมูล

 

0.13. เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยได้รับความยินยอมจากท่าน

6. การเก็บรักษาข้อมูล

โรงเรียนจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โรงเรียนจะเก็บรักษาและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามขอบเขตที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย (เช่น หากเราจำเป็นต้องเก็บข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้) แก้ไขข้อพิพาท และบังคับใช้ข้อตกลงทางกฎหมายและนโยบายของโรงเรียน

นอกจากนี้โรงเรียนยังจะเก็บข้อมูลการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ภายใน โดยทั่วไปข้อมูลการใช้งานจะถูกเก็บรักษาไว้ในช่วงเวลาที่สั้นกว่า ยกเว้นในกรณีที่ข้อมูลนี้ถูกใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยหรือเพื่อปรับปรุงการทำงานของบริการ หรือโรงเรียนมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลนี้เป็นระยะเวลานานขึ้น

7. การถ่ายโอนข้อมูล

ข้อมูลของท่าน รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล อาจถูกถ่ายโอนไปยัง – และเก็บรักษาไว้ใน – คอมพิวเตอร์ที่ตั้งอยู่นอกรัฐ จังหวัด ประเทศ หรือเขตอำนาจศาลอื่น ๆ ของรัฐบาล ซึ่งกฎหมายคุ้มครองข้อมูลอาจแตกต่างจากกฎหมายในเขตอำนาจศาลของท่าน

หากท่านอยู่นอกประเทศไทยและเลือกที่จะให้ข้อมูลแก่โรงเรียน โดยโรงเรียนจะถ่ายโอนข้อมูล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ไปยังประเทศไทยและประมวลผลที่นั่น

ความยินยอมของท่านต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตามด้วยการส่งข้อมูลดังกล่าวแสดงถึงข้อตกลงของคุณในการโอนข้อมูลนั้น

โรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่าไชนีส (ACIS) จะดำเนินการทุกขั้นตอนที่จำเป็นตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของท่านได้รับการปฏิบัติอย่างปลอดภัยและสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และจะไม่มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังองค์กรหรือประเทศ เว้นแต่จะมีการควบคุมที่เพียงพอ ในสถานที่รวมถึงการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของคุณและข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ

8. การเปิดเผยข้อมูล

โรงเรียนอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมหรือคุณให้

0.1. การเปิดเผยเพื่อการบังคับใช้กฎหมาย

 

ภายใต้สถานการณ์บางอย่าง โรงเรียนอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากจำเป็นต้องทำตามกฎหมายหรือเพื่อตอบสนองต่อการร้องขอที่ถูกต้องจากหน่วยงานสาธารณะ

0.2. ธุรกรรมทางธุรกิจ

 

หากโรงเรียนหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ การซื้อกิจการ หรือการขายสินทรัพย์ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกถ่ายโอนไปยังบริษัทนั้นๆ

0.3. กรณีอื่นๆ โรงเรียนอาจเปิดเผยข้อมูลของท่าน

 

0.3.1. ไปยังบริษัทสาขาและบริษัทในเครือ

 

0.3.2. ผู้รับเหมา ผู้ให้บริการ และบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่โรงเรียนใช้เพื่อสนับสนุนธุรกิจ

 

0.3.3. เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ท่านให้ไว้;

 

0.3.4. เพื่อวัตถุประสงค์ในการรวมโลโก้บริษัทของท่านบนเว็บไซต์ของโรงเรียน

 

0.3.5. เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่โรงเรียนเปิดเผยเมื่อท่านให้ข้อมูล;

 

0.3.6. ด้วยความยินยอมของท่านในกรณีอื่น ๆ

 

0.3.7. หากโรงเรียนเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลมีความจำเป็นหรือเหมาะสมเพื่อปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบริษัท ลูกค้าของโรงเรียน หรือผู้อื่น

9. ความปลอดภัยของข้อมูล

ความปลอดภัยของข้อมูลท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับโรงเรียนอย่างยิ่ง แต่ไม่มีวิธีการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บทางอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ปลอดภัย 100% แม้ว่าโรงเรียนมุ่งมั่นที่จะใช้วิธีการที่ยอมรับได้ในเชิงพาณิชย์เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแต่ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์

10. สิทธิ์ในการปกป้องข้อมูลภายใต้ระเบียบคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR)

หากท่านอาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป (EU) และเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ท่านมีสิทธิ์ในการปกป้องข้อมูลบางประการซึ่งอยู่ภายใต้ GDPR

โรงเรียนมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้คุณสามารถแก้ไข แก้ไข ลบ หรือจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้

หากท่านต้องการรับแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงเรียนเก็บไว้เ และหากท่านต้องการลบออกจากระบบ โปรดส่งอีเมลมาที่ webmaster@acis.ac.th

ในบางกรณี ท่านมีสิทธิ์ในการปกป้องข้อมูลดังต่อไปนี้

0.1. สิทธิ์ในการเข้าถึง อัปเดต หรือลบข้อมูลที่โรงเรียนมีเกี่ยวกับท่าน

 

0.2. สิทธิในการแก้ไข คุณมีสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อมูลของคุณหากข้อมูลนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์

 

0.3. สิทธิในการคัดค้าน คุณมีสิทธิ์คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

 

0.4. สิทธิในการจำกัด คุณมีสิทธิ์ร้องขอให้โรงเรียนจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

 

0.5. สิทธิในการเคลื่อนย้ายข้อมูล คุณมีสิทธิ์ได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบที่มีโครงสร้าง สามารถอ่านด้วยเครื่องได้ และใช้กันทั่วไป

 

0.6. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม คุณมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลาที่โรงเรียนอาศัยความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้ โรงเรียนอาจขอให้ท่านยืนยันตัวตนก่อนที่จะตอบกลับคำขอดังกล่าว และอาจไม่สามารถให้บริการได้หากไม่มีข้อมูลที่จำเป็นบางประการ

 

ท่านมีสิทธิ์ร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในพื้นที่ของคุณในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA)

11. สิทธิ์ในการปกป้องข้อมูลของคุณภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองความเป็นส่วนตัวแห่งแคลิฟอร์เนีย (CalOPPA)

CalOPPA เป็นกฎหมายของรัฐฉบับแรกในประเทศที่กำหนดให้เว็บไซต์เชิงพาณิชย์และบริการออนไลน์ต้องโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งกฎหมายครอบคลุมมากกว่าขอบเขตของมลรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อกำหนดให้บุคคลหรือบริษัทในสหรัฐอเมริกา (และเป็นไปได้ทั่วโลก) ที่ดำเนินการเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนส่วนบุคคลจากผู้บริโภคในแคลิฟอร์เนียเพื่อโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ชัดเจนบนเว็บไซต์ของตนโดยระบุข้อมูลที่ถูกรวบรวมและเหล่านั้น บุคคลที่แบ่งปันข้อมูลด้วย และเพื่อปฏิบัติตามนโยบายนี้

ตามพระราชบัญญัติ CalOPPA โรงเรียนมีข้อตกลงดังต่อไปนี้

0.1. ผู้ใช้สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์โรงเรียนได้โดยไม่เปิดเผยตัวตน

 

0.2. ลิงก์นโยบายความเป็นส่วนตัวมีคำว่า “ความเป็นส่วนตัว” และสามารถพบได้ในหน้าแรกของเว็บไซต์

 

0.3. ผู้ใช้จะได้รับแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวในหน้านโยบายความเป็นส่วนตัว

0.4. ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยส่งอีเมลมาที่ webmaster@acis.ac.th

นโยบายเกี่ยวกับสัญญาณ “Do Not Track”

โรงเรียนมีนโยบายห้ามติดตาม และไม่ติดตาม  หรือใช้โฆษณาเมื่อมีกลไกเบราว์เซอร์ห้ามติดตาม หมายถึงการตั้งค่าที่ท่านสามารถทำได้ในเว็บเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อแจ้งเว็บไซต์ต่างๆ ว่าท่านไม่ต้องการถูกติดตาม

ท่านสามารถเปิดหรือปิดใช้งาน Do Not Track ได้โดยไปที่หน้าการตั้งค่าหรือการตั้งค่าของเว็บเบราว์เซอร์ของท่าน

12. สิทธิ์ในการปกป้องข้อมูลของคุณภายใต้พระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย (CCPA)

หากท่านพักอาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนีย ท่านมีสิทธิ์ที่จะทราบถึงการรวบรวมข้อมูลใดบ้างเกี่ยวกับท่าน สามารถขอลบข้อมูล และไม่ขาย (แบ่งปัน) ข้อมูลดังกล่าว หากต้องการใช้สิทธิ์ในการปกป้องข้อมูล ท่านสามารถส่งคำขอบางอย่าง และสอบถามโรงเรียน

0.1. ข้อมูลส่วนบุคคลอะไรที่โรงเรียนมีเกี่ยวกับท่าน หากท่านส่งคำขอนี้ โรงเรียนจะตอบกลับ

 

0.0.1. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงเรียนรวบรวมเกี่ยวกับท่าน

 

0.0.2. หมวดหมู่ของแหล่งที่มาที่โรงเรียนเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

0.0.3. วัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือเชิงพาณิชย์ในการรวบรวมหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

0.0.4. หมวดหมู่ของบุคคลที่สามที่โรงเรียนแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลด้วย

 

0.0.5. ข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะที่โรงเรียนรวบรวม

 

0.0.6. รายการหมวดหมู่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ พร้อมด้วยหมวดหมู่ของบริษัทอื่นที่โรงเรียนจำหน่ายให้ หากโรงเรียนไม่ได้จำหน่ายข้อมูลส่วนบุคคล โรงเรียนจะแจ้งให้ท่านทราบถึงข้อเท็จจริงดังกล่าว

 

0.0.7. รายการหมวดหมู่ข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงเรียนเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ พร้อมด้วยหมวดหมู่ของบริษัทอื่นที่โรงเรียนแบ่งปันด้วย

ท่านมีสิทธิ์ขอให้โรงเรียนให้ข้อมูลนี้แก่ท่านสูงสุด 2 ครั้งในช่วงระยะเวลา12 เดือน เมื่อท่านส่งคำขอนี้ ข้อมูลที่ให้ไว้อาจถูกจำกัดเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงเรียนรวบรวมเกี่ยวกับท่านในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

0.2. ในการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

หากท่านส่งคำขอนี้ โรงเรียนจะลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้เ ณ วันที่ที่ท่านร้องขอออกจากบันทึก และสั่งให้ผู้ให้บริการใด ๆ ทำเช่นเดียวกัน ในบางกรณี การลบอาจทำได้สำเร็จโดยการไม่ระบุตัวตนของข้อมูล หากท่านเลือกที่จะลบข้อมูลส่วนบุคคล ท่านอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันบางอย่างที่ต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการทำงานได้

0.3. เพื่อหยุดการจำหน่ายข้อมูลส่วนบุคคล

 

โรงเรียนไม่จำหน่ายหรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สามไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ โรงเรียนไม่จำหน่ายข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการพิจารณาทางการเงิน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สามหรือภายในบริษัทในเครือ โดยไม่มีค่าตอบแทนทางการเงินอาจถือเป็น "การขาย" ภายใต้กฎหมายมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงผู้เดียวและสามารถขอเปิดเผยหรือลบได้ตลอดเวลา

หากท่านส่งคำขอให้หยุดขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โรงเรียนจะหยุดการโอนดังกล่าว

 

หากท่านขอให้โรงเรียนลบหรือหยุดขายข้อมูล อาจส่งผลกระทบต่อความรู้สึก ประสบการณ์ และท่านอาจไม่สามารถเข้าร่วมในบางโปรแกรมหรือบริการสมาชิกที่ต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการทำงาน แต่ไม่ว่าในกรณีใด โรงเรียนจะเลือกปฏิบัติต่อท่านในการใช้สิทธิ์

หากต้องการใช้สิทธิในการปกป้องข้อมูลของรัฐแคลิฟอร์เนียตามที่อธิบายไว้ข้างต้น โปรดส่งคำขอของท่านทางอีเมล webmaster@acis.ac.th

สิทธิ์ในการปกป้องข้อมูลของท่านตามที่อธิบายไว้ข้างต้นได้รับการคุ้มครองโดย CCPA ซึ่งย่อมาจาก California Consumer Privacy Act หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์ข้อมูลกฎหมายแคลิฟอร์เนียCCPA ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 01/01/2020

13. ผู้ให้บริการ

โรงเรียนอาจจ้างบริษัทและบุคคลภายนอกเพื่ออำนวยความสะดวกในบริการของโรงเรียน (“ผู้ให้บริการ”) ให้บริการในนามของโรงเรียน ดำเนินการบริการที่เกี่ยวข้องกับบริการ หรือช่วยเหลือในการวิเคราะห์วิธีการใช้บริการ

บุคคลที่สามเหล่านี้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อดำเนินงานเหล่านี้ในนามของโรงเรียนเท่านั้น และมีหน้าที่ที่จะไม่เปิดเผยหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

14. การวิเคราะห์

 

โรงเรียนอาจใช้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้บริการ

15. เครื่องมือ CI/ซีดี

โรงเรียนอาจใช้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อทำให้กระบวนการพัฒนาบริการเป็นแบบอัตโนมัติ

 

16. การตลาดในเชิงพฤติกรรม

โรงเรียนอาจใช้บริการด้านการตลาดเพื่อโฆษณาบนเว็บไซต์บุคคลที่สามให้กับท่านหลังจากที่ท่านเยี่ยมชมบริการของโรงเรียน และผู้จำหน่ายบุคคลที่สามใช้คุกกี้เพื่อแจ้ง เพิ่มประสิทธิภาพ และแสดงโฆษณาตามการเข้าชมบริการของโรงเรียนในอดีต

 

17. การชำระเงิน

โรงเรียนอาจจัดหาผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่ต้องชำระเงินภายในบริการ ในกรณีดังกล่าว โรงเรียนใช้บริการของบุคคลที่สามสำหรับการประมวลผลการชำระเงิน (เช่น ผู้ประมวลผลการชำระเงิน)

โรงเรียนจะไม่จัดเก็บหรือรวบรวมรายละเอียดบัตรชำระเงินของท่าน ข้อมูลนั้นจะถูกส่งโดยตรงไปยังผู้ประมวลผลการชำระเงินบุคคลที่สาม ซึ่งการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัว ผู้ประมวลผลการชำระเงินเหล่านี้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดโดย PCI-DSS ซึ่งจัดการโดย PCI Security Standards Council ซึ่งเป็นความพยายามร่วมกันของแบรนด์ต่างๆ เช่น Visa, Mastercard, American Express และ Discover ข้อกำหนด PCI-DSS ช่วยให้มั่นใจในการจัดการข้อมูลการชำระเงินอย่างปลอดภัย

 

18. ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น

บริการของโรงเรียนอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้ดำเนินการ หากท่านคลิกลิงก์ของบุคคลที่สาม ท่านจะถูกนำไปยังไซต์ของบุคคลที่สามนั้น โรงเรียนขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของทุกเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชม

โรงเรียนไม่สามารถควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือแนวปฏิบัติของไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม

19. ความเป็นส่วนตัวของเด็กนักเรียน

การให้บริการของโรงเรียนไม่ใช้สำหรับเด็กนักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (“เด็ก”)

โรงเรียนไม่ได้รวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้จากเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีโดยเจตนา หากท่านทราบว่าเด็กนักเรียนได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่โรงเรียน ขอความกรุณาติดต่อโรงเรียน หากทราบว่าโรงเรียนได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กนักเรียนโดยไม่ได้รับการตรวจสอบความยินยอมจากผู้ปกครอง โรงเรียนจะดำเนินการเพื่อลบข้อมูลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์

20. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

โรงเรียนอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว โดยจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยการส่งนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่ในหน้านี้

โรงเรียนจะแจ้งให้คุณทราบผ่านทางอีเมลและ/หรือประกาศที่ชัดเจนเกี่ยวกับบริการ ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้และอัปเดต "วันที่มีผล" ที่ด้านบนของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลเมื่อมีการโพสต์ในหน้านี้

21. ติดต่อสอบถามโรงเรียน

หากท่านมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อโรงเรียนผ่านทางอีเมล webmaster@acis.ac.th

 

* นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จัดทำขึ้นสำหรับ acis.ac.th โดย PolicyMaker.io เมื่อวันที่ 08-22-2023

bottom of page